$nbsp;

X

CÁC CHỈ ĐẠO ĐỊNH HƯỚNG KINH DOANH Ô TÔ TẢI NĂM 2016

Khi những biến động mạnh của thị trường xe tải trong năm 2016 xuất hiện, HĐQT đã sớm định hướng chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện các giải pháp tăng cường bán hàng, đồng thời áp dụng chính sách kiểm soát nhập khẩu, duy trì quy mô hàng tồn kho ở mức tối ưu. Giá trị xe tồn kho của Công ty trong năm giảm dần từ 817 tỷ đồng đầu năm còn 369 tỷ đồng vào cuối năm 2016. Theo tính toán, nếu công ty thực hiện duy trì nhập khẩu như giai đoạn 2014 – 2015 và duy trì mức hàng tồn kho từ 800-1.000 tỷ, Công ty có thể thua lỗ lên tới hàng trăm tỷ đồng bởi biến động tiêu cực của mặt bằng giá bán, tồn kho lớn sẽ khiến hàng chậm luân chuyển, giảm chất lượng .v.v. Do vậy, với việc duy trì cơ cấu hàng tồn kho ở quy mô vừa đủ hợp lý đã đảm bảo cho việc kinh doanh xe ô-tô tải của công ty vẫn duy trì mức lợi nhuận khá tốt. Đồng thời, công ty kiên quyết không đẩy mạnh kinh doanh hay đầu tư khi không thấy hiệu quả hoặc chưa thuận lợi nhằm bảo an toàn nguồn vốn. Nhờ các giải pháp linh hoạt nêu trên, kết quả hoạt động kinh doanh của công ty không những an toàn, bảo toàn vốn cho các cổ đông, mà vẫn đạt mức lợi nhuận sau thuế 138,5 tỷ đồng – là mức cao từ khi thành lập tới nay, chỉ thấp hơn năm 2015. Trong năm, công ty cũng đã thực hiện chi trả cổ tức gần 108 tỷ đồng bằng tiền, tương đương tỷ lệ 4% cho các cổ đông

Trong ngắn hạn, cụ thể năm 2017, thị trường kinh doanh xe ô tô tải vẫn còn chịu tác động nhất định của xu hướng chung toàn ngành trong tình trạng thái bão hoà. Tuy nhiên, với xu hướng đô thị hoá, nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng xã hội, hoạt động xây dựng đang vào giai đoạn tăng trưởng nhanh là một động lực giúp thị trường sớm lấy lại sự cân bằng. Đặc biệt hơn, cuối tháng 2/2017, Bộ Giao thông Vận tải trình Thủ Tướng Chính Phủ thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án xây dựng đường cao tốc Bắc – Nam. Với việc triển khai đầu tư và hoàn thành cao tốc Bắc- Nam, chúng tôi hoàn toàn có thể tin tưởng trong trung và dài hạn sẽ mở ra cho thị trường xe tải cơ hội đầy tiềm năng cho HHS. Với hàng nghìn km đường cao tốc mới hoàn thành sẽ tạo nên mạng lưới kết nối toàn quốc thống nhất sẽ khích thích nhu cầu giao thương, luân chuyển hàng hoá tăng trưởng mạnh mẽ.