$nbsp;

X

Đánh giá hoạt động kinh doanh ngành ô tô

Ưu điểm ngành Oto Việt Nam:

– Tốc độ tăng sản lượng tại các đơn vị duy trì ở mức cao, đặc biệt các đơn vị khối Ford, Hyundai, Chevrolet. Thị phần ô tô Savico trong toàn thị trường năm 2016 chiếm 8,6%, tăng 0,8 điểm % so với năm 2015. – Đã có sự tham gia của các thương hiệu xe thương mại thông qua các đại lý: Hino Vĩnh Thịnh, Fuso Tây Bắc Sài Gòn, góp phần mở rộng được hệ thống phân phối và đa dạng các phân khúc kinh doanh của ngành ô tô Savico. – Hoạt động dịch vụ tiếp tục tăng trưởng ổn định, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh tại các đơn vị. – Đã có sự liên kết, chia sẻ thông tin giữa công ty mẹ và các đơn vị thành viên, đồng thời, tăng cường tính kết nối trong toàn hệ thống dựa trên các Hội thảo chuyên đề, các báo cáo chia sẻ kinh nghiệm…

Hạn chếngành Oto Việt Nam:

– Công tác dự báo, đặt hàng, kiểm soát hàng tồn kho và lãi gộp chưa tốt, đặc biệt tại các đơn vị khu vực miền Bắc. – Sự cạnh tranh gay gắt giữa các đại lý và các đối thủ lớn không ngừng mở rộng quy mô. Sự phối hợp giữa các đơn vị trong kiểm soát giá chưa được duy trì hiệu quả. – Việc đầu tư dự án mới còn nhiều hạn chế về: Phương án kinh doanh, phương án đầu tư cơ sở vật chất, phương án nhân sự; việc triển khai xây dựng chậm so với tiến độ. Đồng thời, tốc độ phát triển đại lý của Savico thấp hơn của thị trường.