$nbsp;

X

Lưu ý đặc biệt khi chọn vị trí ngồi trên xe ô tô

Mỗi vị trí ghế ngồi trên xe ô tô đều được sắp xếp theo thứ tự quan trọng khác nhau. Bên cạnh yếu tố an toàn, việc ngồi đúng vị trí ghế còn thể hiện sự tinh thế và vị thế của người ngồi.